Przedstawiciele Wód Polskich i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowali o uruchomieniu ISOK-a, czyli Informatycznego Systemu Osłony Kraju. Jest to narzędzie, dzięki któremu możliwa będzie ochrona przed groźnymi zjawiskami, zwłaszcza meteorologicznymi i hydrologicznymi. 

Przedstawiciele IMGW i Wód Polskich poinformowali, że po rejestracji w Informatycznym Systemie Osłony Kraju, z SMS-a albo drogą elektroniczną dowiemy się o potencjalnym zagrożeniu powodziowym.

Dzięki ISOK- owi obywatele będą informowani m.in.  SMS-em o ewentualnym zagrożeniu powodziowym. Na portalu będzie wiele informacji na temat potencjalnego i bieżącego zagrożenia powodziowego.

Osoby, które będą chciały dostawać ostrzeżenia, m.in. o zagrożeniu powodziowym, muszą się zarejestrować w „module ostrzeżeń i powiadomień”. Trzeba będzie podać numer telefonu i rodzaj zagrożeń, o których chcemy być informowani.

Dzięki ISOK-owi przedsiębiorcy będą mogli występować o pozwolenia wodnoprawne. Na portalu www.isok.gov.pl/index.html będzie również informacja o tym, jakie załączniki należy dołączyć do takiego wniosku. Na hydroportalu będzie też można sprawdzić, czy nasz dom, nieruchomość, przyszła inwestycja znajduje się na terenach zalewowych, jakie może być zagrożenie powodziowe.