Powiat Gliwicki: Złota odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Jerzego Kurzala, sołtysa Żernicy

0
388

Dziś, w Żernicy Jerzy Kurzal, sołtys tego sołectwa otrzymał z rąk Bartłomieja Kowalskiego, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego złotą odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Gratulacje złożyli mu m.in. Waldemar Dombek, starosta gliwicki i Maciej Gogulla, wójt Pilchowic. My także dołączamy się do gratulacji i życzymy dalszych sukcesów!

Jerzy Kurzal od urodzenia jest mieszkańcem Żernicy. Od zawsze był, jest i prawdopodobnie będzie zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Przez wiele lat pracował społecznie jako członek Rady Sołeckiej. Sołtysem sołectwa Żernica jest trzecią kadencję. Praca dla dobra mieszkańców Żernicy oraz gminy Pilchowice jest dla niego źródłem dużej satysfakcji. Współpraca z Samorządem Gminy Pilchowice oraz Radą Sołecką umożliwia realizację wielu inicjatyw i projektów, takich, które wpływają na poprawę jakości życia oraz takich, które integrują mieszkańców. Sołtys Żernicy inicjuje wiele społecznych działań, zawsze jednak podkreśla, że ważna jest praca grupowa, we współpracy z lokalną społecznością. Dzięki temu udało się w sołectwie i gminie zrobić wiele dobrego: powstały nowe chodniki, drogi, place zabaw, boiska, zagospodarowanie terenu pod przedszkole, parking przy szkole, budynki użyteczności publicznej, zorganizować liczne imprezy lokalne, dożynki, festyny integrujące mieszkańców.

Zdjęcia: Krzysztof Krzemiński

Info: Powiat Gliwicki