Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach dba o ponad 294 km dróg, z czego zimowym utrzymaniem objętych jest blisko 252 km. Poniżej podajemy informacje dotyczące systemu zimowego utrzymania dróg w naszym powiecie – także wojewódzkich i gminnych.

Drogi powiatowe

W celu właściwego utrzymania dróg w okresie zimowym ustalono podział na standardy zimowego utrzymania dróg, który przedstawiają się następująco: Standard II – kolejność I: 99,153 km dróg; Standard III – kolejność II: 112,948 km dróg; Standard IV – kolejność III: 39,831 km dróg. Drogi nieobjęte zimowym utrzymaniem: 42,762 km dróg.
Informację o stanie dróg powiatowych – poza tymi położonymi na terenie Pyskowic – w sezonie zimowym 2019/2020 można zgłaszać pod nr. tel. 32 234 06 96, 605 435 731, 605 435 730, 605 787 131.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Nr 2905S oraz 2985S zlokalizowanych na terenie miasta Pyskowice o łącznej długości 3,957 km wykonuje Urząd Miasta Pyskowice za pośrednictwem wykonawcy, tj. Tonsmeier Południe Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33, tel./fax 32 233 26 01. Informację o nieprzejezdności dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Pyskowic należy zgłaszać wyznaczonej osobie z ramienia urzędu miasta, tel. 32 332 6018.

Drogi wojewódzkie

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach w tym sezonie zimowym będzie prowadził zimowe utrzymanie na drogach wojewódzkich przebiegających przez powiat gliwicki o długości 59,1 km wraz z utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych położonych w ciągu dróg wojewódzkich. Informację o stanie dróg wojewódzkich (DW 408, DW 921, DW 901, DW 907) należy zgłaszać pod nr. tel.: 32 234 06 96, 605 435 730.
Na pozostałych drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego: Nr 919 Racibórz – Rudy – Sośnicowice; Nr 907 Kieleczka – Tworóg; Nr 921 Knurów (skrzyżowanie z DW 924) – Przerycie (skrzyżowanie z DW 919) prace związane z zimowym utrzymaniem nadzoruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24. Informacje o nieprzejezdności w/w dróg należy zgłaszać do ZDW w Katowicach tel. 32 781 92 11.

Drogi gminne

Utrzymanie przejezdności dróg gminnych zapewniają urzędy miast i gmin poprzez wykonawców świadczących usługi w zakresie zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych – zgodnie ze standardami przyjętymi przez zarządcę drogi. Informacje o nieprzejezdności tych dróg należy zgłaszać do urzędów gmin lub wskazanych przez nich wykonawców.

 

info: starostwo.gliwice.pl