Powiat Gliwicki: Wrześniowa sesja Rady Powiatu Gliwickiego

0
220

W czwartek, 8 września br. odbyła się czterdziesta pierwsza sesja Rady Powiatu Gliwickiego.

Rada Powiatu Gliwickiego m.in. przyjęła protokół sesji z dnia 23 czerwca 2022 roku, wysłuchała informacji Waldemara Dombka, starosty gliwickiego z prac Zarządu Powiatu Gliwickiego pomiędzy sesjami, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedstawiła ją Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego), jak również sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej za I półrocze 2022 roku Szpitali Sp. z o.o. w Knurowie i w Pyskowicach (przedstawili je Ewelina Kulawik, członek Rady Nadzorczej Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. oraz Mariusz Pacak, przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o.).

Z porządku obrad wycofano trzy uchwały w sprawach: uchylenia uchwały Nr II/14/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2018 roku, zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2018 roku, zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2018 roku.

Radni podjęli następujące uchwały w sprawach: rozpatrzenia skargi na działanie starosty gliwickiego, zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju, ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu gliwickiego oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku, udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej gminom powiatu gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”, zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2025, zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2022 rok.

Radni dyskutowali także nad wnioskiem o odwołanie Zarządu Powiatu Gliwickiego. Ostatecznie, na wniosek Waldemara Dombka, starosty gliwickiego uchwałę zdjęto z porządku obrad.

Kolejna sesja planowo powinna się odbyć 29 września 2022 r.

Materiały z sesji dostępne są na stronie: www://powiatgliwicki.esesja.pl/posiedzenie/ba8b1212-8dcb-4

info: Powiat Gliwicki