Powiat Gliwicki Uwaga! Uszkodzenia nawierzchni !

0
134

Z uwagi na występujące w okresie zimowym duże wahania temperatur, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach zaobserwowali postępujący proces degradacji nawierzchni bitumicznych na sieci dróg powiatowych, który ujawnia się w postaci spękań, pęknięć czy wykruszeń.

Znaczne uszkodzenia pojawiły się między innymi na drodze powiatowej nr 2913 S na odcinku zlokalizowanym poza obszarem zabudowanym pomiędzy Taciszowem a Kleszczowem w gminie Rudziniec. Wczoraj na tej drodze wprowadzono w trybie awaryjnym oznakowanie, które ma na celu ostrzegać kierujących o występujących zagrożeniach oraz ograniczeniu prędkości przy przejeździe tym odcinkiem. Nawierzchnia przedmiotowej drogi zostanie wyremontowana niezwłocznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych podczas corocznie realizowanych remontów prowadzonych w ramach prac zleconych. Przewidywany termin naprawy to II kwartał br. Zarząd Dróg zwraca się do użytkowników drogi o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość! Remonty rozpoczną się niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy.

info: Powiat Gliwicki