Powiat Gliwicki: Święto Odzyskania Niepodległości

0
111

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji we wszystkich miejscowościach naszego powiatu, zorganizowano uroczystości o charakterze patriotycznym.
W kościołach odbyły się uroczyste Msze święte w intencji naszej Ojczyzny oraz przemarsze w miejsca pamięci, w których składano kwiaty i śpiewano hymn.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatu, gmin, województwa, organizacje społeczne wraz ze sztandarami oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
W tym uroczystym dniu przysięgę i ślubowanie złożyli uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Starosta Gliwicki Waldemar Dombek uczestniczył również w obchodach niepodległościowych w Gliwicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w katedrze, której przewodniczył bp Jan Kopiec a następnie w uroczystym przemarszu w asyście wojskowej, uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Miasta Gliwice, parlamentarzyści, kombatanci oraz delegacje konsulatu Republiki Francuskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

 

info: powiat gliwicki