Powiat Gliwicki: Styczniowa sesja Rady Powiatu Gliwickiego

0
399

Styczniowa sesja Rady Powiatu Gliwickiego

W czwartek, 26 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się czterdziesta siódma sesja Rady Powiatu Gliwickiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17.

W porządku obrad sesji przewidziano m.in. przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz informację starosty gliwickiego dotyczącą pracy Zarządu Powiatu Gliwickiego między sesjami.

W programie obrad m.in. sprawozdanie z działalności Wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2022 roku.

Radni pracować będą nad podjęciem uchwał w następujących sprawach: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego kontroli nieprzewidzianej w planie kontroli na 2023 rok, określenia trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Powiatu Gliwickiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, złożenia wniosków do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum w Pyskowicach w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu gliwickiego, zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2023-2028, zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2023 rok, wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcia przez Powiat Gliwicki wszystkich nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Obrady sesji zakończą sprawy różne i wolne wnioski.

Obrady Rady Powiatu Gliwickiego można oglądać na http://esesja.tv/

Natomiast materiały ze wszystkich sesji Rady Powiatu Gliwickiego dostępne są na:http://powiatgliwicki.esesja.pl