NewsyStarostwo Gliwice

Powiat Gliwicki: Starosta Waldemar Dombek – zrezygnował z pełnienia funkcji

Powiat Gliwicki:

W trakcie dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Gliwickiego – Starosta Waldemar Dombek – zrezygnował z pełnienia funkcji.

Jesteśmy na etapie Rozpatrywania wniosku o Odwołanie Zarządu Powiatu Gliwickiego. / punkt zgodnie z harmonogramem Sesji/

Zarząd Nie został Odwołany…. głosowaniem Radnych. Gdzie 1 Radny był ZA odwołaniem Zarządu, 2 Radnych – Przeciw; 19 Radnych – wstrzymało się od głosu.

———

Powiat Gliwicki

Odbyła się 42. sesja Rady Powiatu Gliwickiego
#powiatgliwicki

W czwartek, 22 września br. odbyła się czterdziesta druga sesja Rady Powiatu Gliwickiego. W porządku obrad tej krótkiej sesji przewidziano m.in. przyjęcie protokołu sesji z dnia 8 września 2022 roku oraz informację starosty gliwickiego z prac Zarządu Powiatu Gliwickiego pomiędzy sesjami. Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie pod obrady czterech dodatkowych uchwał w sprawach: przeprowadzenia kontroli nieprzewidzianej w planie kontroli na 2022 rok dot. wykorzystania samochodu służbowego, uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2023 z perspektywą do 2030 roku oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2022 rok.

Waldemar Dombek złożył rezygnację z funkcji starosty gliwickiego, co jest różnoznaczne z rezygnacją całego Zarządu Powiatu Gliwickiego. Radni podejmą uchwałę w sprawie rezygnacji zarządu na kolejnej, październikowej sesji.

Mimo takiej decyzji, zgodnie z przepisami prawa, Rada Powiatu Gliwickiego zobligowana była do podjęcia uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Gliwickiego, co wynikało z nieudzielenia zarządowi wotum zaufania poprzez nieprzyjęcie „Raportu o stanie Powiatu Gliwickiego za 2021 rok” na czerwcowej sesji br. Decyzją Rady Powiatu Gliwickiego Zarząd Powiatu Gliwickiego nie został odwołany.

Kolejna sesja Rady Powiatu Gliwickiego zaplanowana jest na 27 października 2022 roku.

Materiały z sesji Rady Powiatu Gliwickiego dostępne są na stronie: http://www://powiatgliwicki.esesja.pl

/?

🔽🔽🔽