Powiat Gliwicki: Spotkanie z sołtysami

0
338

Powiat Gliwicki

Spotkanie z sołtysami

#powiatgliwicki #dożynkiwojewódzkie

Dziś, 18 lipca 2022 roku po południu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się spotkanie sołtysów i włodarzy gmin powiatu gliwickiego z Zarządem Powiatu Gliwickiego. Uczestniczył w nim również Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas krótkiej narady omówiono m.in. zmiany, jakie czekają samorządowców w związku z ochroną środowiska oraz XXII Dożynki Wojewódzkie, planowane w niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku w Niewieszu nad Jeziorem Pławniowickim w gminie Rudziniec.
Temat zmian w przepisach dot. m.in. dostępu do wody, studni głębinowych, retencji wody opadowej bez zezwoleń, czy zaostrzenia przepisów dot. odbioru ścieków bytowych omówił Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Temat wojewódzkiego święta plonów przedstawili Waldemar Dombek, starosta gliwicki i Magdalena Fiszer-Rębisz, kierownik Biura Rozwoju i Informacji.

Był czas na rozmowy i dyskusje.

Dziękujemy Panu radnemu, wszystkim włodarzom oraz sołtyskom i sołtysom, że mimo wakacyjnego czasu urlopów przybyli na nasze spotkanie!

info: powiat gliwicki