To forma kultywowania śląskich, górniczych tradycji. 22 listopada odbyło się spotkanie barbórkowe Powiatu Gliwickiego, na której mogli je poznać także Kaszubi oraz Niemcy z naszych partnerskich powiatów.

Na spotkanie zostali zaproszeni reprezentanci trzech partnerskich powiatów Powiatu Gliwickiego: Calw i Mittelsachsen z Niemiec oraz Powiatu Puckiego. Towarzyszyli im m.in. posłowie Barbara Dziuk, Krystyna Szumilas i Jarosław Gonciarz, a także Piotr Duda – przewodniczący NSZZ „Solidarność”, prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – prorektor Politechniki Śląskiej, Grzegorz Michalik – dyrektor KWK Knurów-Szczygłowice, komendanci służb mundurowych i włodarze gmin powiatu gliwickiego. Podejmowali ich gospodarze, czyli Zarząd  Powiatu Gliwickiego, których wspierali przewodniczący oraz radni Rady Powiatu Gliwickiego.

Zgodnie z tradycją na początku spotkania odśpiewano Hymn górniczy, wręczono Honorowe Szpady Górnicze, z godnością swe urzędy pełnili Prezes Biesiady Górniczej, jego zastępcy, Lis Major oraz Kantor. Bardzo ważny i uroczysty element programu stanowił tzw. skok przez skórę, czyli chrzest uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, którzy kształcą się na kierunkach górniczych. Później była wesoła zabawa, podczas której nie zabrakło oczywiście rywalizacji dwóch ław – lewej i prawej oraz zabawnych konkursów.

– W imieniu naszej delegacji dziękuję za zaproszenie – mówił starosta pucki Jarosław Białk. – Ta wizyta po raz kolejny pokazała, że Ślązacy i Kaszubi mają wiele wspólnego i bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie oraz świetnie się rozumieją. Spotkanie jest wspaniałe, bo pokazuje zwyczaje śląskie, których Kaszubi nie znają. My także staramy się mieszkańcom waszego powiatu przybliżać podczas pobytu u nas kaszubskie tradycje, związane z Bałtykiem, rybakami i historią naszego regionu. Od czasu zawarcia naszej współpracy widoczne jest, że nasi mieszkańcy poprzez te kontakty zaczynają nawiązywać również prywatne przyjaźnie, odwiedzać się wzajemnie, a tym także turystycznie. I o to właśnie chodzi, to jest bardzo cenne w partnerstwie naszych dwóch odległych, ale jakże bliskich powiatów polskich.

– Żeby się zaprzyjaźnić, trzeba poznać swoją historię, kulturę i obyczaje – podkreślił wicestarosta Powiatu Calw, Frank Wiehe. – Takie spotkania jak dzisiejsze, temu sprzyjają. Wrócimy do Niemiec przekonani, że mamy w powiecie gliwickim prawdziwych przyjaciół.

Tego samego zdania jest starosta Powiatu Mittelsachsen, Matthias Damm. – Nasze partnerstwo już dawno przekształciło się w przyjaźń – zaznaczył w swej wypowiedzi kończącej karczmę. – W ten sposób oficjalne kontakty przekładają się na dobre relacje między mieszkańcami naszych powiatów, między Polakami i Niemcami.

Spotkanie barbórkowe Powiatu Gliwickiego zostało dofinansowane przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Info: starostwo.gliwice.pl