Powiat Gliwicki sfinansuje zakup nowego sprzętu medycznego dla szpitali w Knurowie i Pyskowicach. Umowy w tej sprawie podpisane zostały 24 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. To kolejna pomoc powiatu udzielona tym placówkom.

Dotacja w wysokości 200 tys. zł przekazana zostanie na zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego wraz z torem wizyjnym przez Szpital w Knurowie Sp. z o. o. W skład zakupionego sprzętu wejdą wideoprocesor HD, wideogastroskop, wideokolonoskop, wózek medyczny, monitor oraz pompa wody. Z kolei Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. dotację o tej samej wysokości przeznaczy na zakup dwóch nowoczesnych łóżek porodowych z osprzętem. Szpitale zakupią te urządzenia do końca listopada br.

– Nowe urządzenia endoskopowe wykorzystywane będą na Oddziale Wewnętrznym i Oddziale Chirurgicznym. W imieniu pacjentów oraz pracowników naszego szpitala dziękuję powiatowi, szczególnie zaś Radzie oraz Zarządowi Powiatu Gliwickiego, za przyznanie dotacji, która umożliwi zakup tego nowoczesnego sprzętu, przyczyniającego się do lepszej diagnostyki – mówi Michał Ekkert, prezes Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. – To bardzo cenne, że w obecnej sytuacji służby zdrowia możemy liczyć na takie wsparcie.

– Nowoczesne łóżka porodowe, które zakupimy za przyznaną dotację, trafią do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – informuje Leszek Kubiak, prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o. – Unowocześni to jego funkcjonowanie, z czego ucieszą się zarówno nasze pacjentki, jak i lekarze oraz położne pracujący na tym oddziale. Są to kolejne środki, jakie Powiat Gliwicki przekazał na modernizację Szpitala w Pyskowicach, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Powiat Gliwicki od lat finansuje nie tylko zakup nowego sprzętu dla tych szpitali i ich modernizację, ale także stale zasila ich kapitał. Tak jak wszystkie szpitale powiatowe w Polsce, placówki te borykają się bowiem z kłopotami finansowymi, wynikającymi z niedoszacowania przez NFZ kosztów ich funkcjonowania. W tej sytuacji Powiat Gliwicki w miarę swych możliwości współfinansuje je ze swego budżetu, choć to NFZ ma zapewnić środki na leczenie pacjentów.

– Kierując się troską o zdrowie naszych mieszkańców, na sierpniowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego przyjęliśmy kolejne uchwały, mocą których powiat wniósł wkłady pieniężne do tych spółek – przypomina starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Szpital w Knurowie otrzymał dzięki temu 3,2 mln zł, a Szpital w Pyskowicach 1,5 mln zł. Były to kolejne takie uchwały w tym roku. Łącznie powiat przeznaczył na ten cel w bieżącym roku już 9,2 mln zł. To niebagatelna kwota, biorąc  pod uwagę cały nasz budżet na 2019 rok, wynoszący niecałe 90 mln zł. Na dłuższą skalę powiat nie jest jednak w stanie finansować działalności szpitali. W tej sytuacji, a także przy braku pracowników medycznych na rynku pracy,  po raz kolejny zaapelowaliśmy podczas sesji w minionym miesiącu do władz kraju, przyjmując Stanowisko Rady Powiatu Gliwickiego dotyczące trudnej sytuacji szpitali powiatowych. Zwracamy się w nim o ponowne przeliczenie kwot ryczałtów dla poszczególnych szpitali, zmiany legislacyjne zapewniające finansowanie w całości gwarantowanych wzrostów wynagrodzeń oraz rozwiązanie problemu kształcenia, zatrudnienia oraz braków kadry medycznej na rynku pracy. Stanowisko to przesłane zostało do władz krajowych i wojewódzkich oraz NFZ.

Info: starostwo.gliwice.pl