Starostwo Powiatowe w Gliwicach i osiem jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego zgłosiło się do grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której celem jest wspólny zakup energii elektrycznej.

W skład grupy zakupowej utworzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię weszło 113 zamawiających. Wśród nich są m.in. Starostwo Powiatowe w Gliwicach i jednostki organizacyjne naszego powiatu: Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie, Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.

– To drugi grupowy zakup energii elektrycznej realizowany przez Metropolię. W ten sposób chcemy zapewnić atrakcyjne cenowo dostawy prądu. Stojąc na czele największej w Polsce grupy zakupowej, dzięki wysokiemu wolumenowi zamówienia mamy większą siłę negocjacyjną i możemy uzyskać korzystniejsze stawki u sprzedawców – wyjaśnia Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.

Jak informuje Departament Projektów i Inwestycji Urzędu Metropolitalnego GZM, grupa zakupowa w drodze przetargu zamierza nabyć blisko 1 TWh energii elektrycznej. Ma ona w latach 2020-2021 docierać do 326 instytucji, m.in. szkół i przedszkoli, szpitali, muzeów i teatrów, urzędów oraz zakładów komunalnych. Tańszy prąd będzie oświetlał także ulice.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” znajdują się na stronie internetowej: http://bip.metropoliagzm.pl/przetarg/125345/za-270-11-2019. Termin składania ofert to 5 sierpnia 2019 r. godz. 10:00.

Info: starostwo.gliwice.pl