Powiat Gliwicki: Powstają mieszkania chronione

0
676

Powstają mieszkania chronione

Coraz bliżej do oddania pierwszych mieszkań chronionych prowadzonych przez Powiat Gliwicki. Na ich potrzeby adoptowany jest budynek w Bojszowie (gm. Rudziniec) przy ul. Brzozowej. Obecnie trwają w nim intensywne prace remontowo-budowlane.

Tworzonych jest tu pięć mieszkań chronionych przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Każde z mieszkań będzie miało pokój z łazienką, a w części wspólnej znajdzie się salon z częścią kuchenną. Mieszkańcy będą mieli też do dyspozycji taras i teren zielony otaczający budynek.

Inwestycja prowadzona przez Powiat Gliwicki otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Powiatowy projekt nosi nazwę „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”. Zakończony zostanie jeszcze w tym roku. Wtedy to oddane zostaną do użytku w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania lokale.

Wartość inwestycji oszacowano na poziomie 1 419 500,79 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 946 156,77 zł.

– Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. To przygotowanie objęte jest opieką specjalistów. Z mieszkań mogą korzystać osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Jedną z takich grup są usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. To dla nich mieszkania będą przeznaczone. Taka pomoc jest niezwykle potrzebna i w istotny sposób zwiększy wachlarz usług oferowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach – mówi wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz.

Do tej pory usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej potrzebujący pomocy w postaci mieszkań chronionych mogli korzystać z mieszkań na terenie innych powiatów, często znacząco oddalonych od Gliwic i okolic. Realizacja projektu umożliwi skuteczniejszy proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i podniesie jakość życia wychowanków, którzy zamieszkają w utworzonych mieszkaniach.

info: powiat gliwicki