Rozstrzygnięty został konkurs „Powiat przyjazny środowisku”, w którym co roku Powiat Gliwicki przyznaje swym gminom dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska. Podobnie jak w poprzednich latach, nagrodzone zostały bardzo różnorodne i ciekawe przedsięwzięcia ekologiczne, podejmowane przez liczne sołectwa.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 25 wniosków z 7 gmin, w tym: z gminy Gierałtowice – 2, z gminy Pilchowice – 3, z gminy Pyskowice – 2, z gminy Rudziniec – 5, z gminy Sośnicowice – 3, z gminy Toszek – 5 i z gminy Wielowieś – 5.

I miejsce i 2 750 zł zdobył Bojszów w gm. Rudziniec za projekt „Ogród obserwacji i doświadczeń w Bojszowie” za umiejętne połączenie edukacji ekologicznej z dbałością o otaczający teren. Doceniono stworzenie punktów obserwacji szeroko rozumianej przyrody w różnych porach roku. Zadanie jest kontynuacją projektu z 2018 r.

II miejsce i 2 500 zł przyznano sołectwu Leboszowice w gm. Pilchowice, nagradzając projekt „Piknik edukacji ekologicznej w Leboszowicach”. Łączy on edukację ekologiczną dorosłych i dzieci. Realizacja tego zadania przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców sołectwa w zakresie ochrony owadów pożytecznych i ptaków drapieżnych.

III miejsce i 2 250 zł otrzymały Sośnicowice za projekt „Renowacja naturalnego źródła wody, wraz z odbudową studni i udostępnienie jej mieszkańcom i turystom”. Przy jego ocenie podkreślono umiejętne wkomponowanie projektu w otaczającą przestrzeń. Zadanie polega na uporządkowaniu terenu przy źródle wody, stworzeniu miejsca odpoczynku i spotkań lokalnej społeczności oraz turystów.

Wyróżnienia i nagrody po 1 220 zł przyznano następującym sołectwom i gminom: Gierałtowice (na dwa projekty); Kuźnia Nieborowska i Nieborowice (gm. Pilchowice); Pyskowice (na dwa projekty); Bycina, Niekarmia, Rudno i Rudziniec (gm. Rudziniec); Sierakowice i Smolnica (gm. Sośnicowice); Boguszyce, Kotliszowice, Kotulin, Paczyna i Proboszczowice (gm. Toszek) oraz Kieleczka, Radonia, Wielowieś, Wiśnicze i Zacharzowice (gm. Wielowieś).

Wszystkie projekty zrealizowane muszą zostać do końca br., tak więc ich efekty podziwiać będzie można już najprawdopodobniej jesienią.

info: powiat gliwicki