Powiat Gliwicki: Można zgłaszać kandydatów do tegorocznej nagrody Bene Meritus!

0
65
Powiat Gliwicki:
Można zgłaszać kandydatów do tegorocznej nagrody Bene Meritus!
 
Informujemy, że od początku stycznia do końca lutego br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach można składać wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.
Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego.
Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.
Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek oraz klauzule informacyjne RODO dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce NAGRODA BENE MERITUS. Tam też można przeczytać spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody.
 
Zapraszamy – można zgłaszać kandydatów do nagrody w 2022 roku!
 
Info: Powiat Gliwicki