Powiat Gliwicki: Można zgłaszać kandydatów do nagrody Bene Meritus [Do 28 lutego]

0
569

Z radością informujemy, że od początku stycznia do 28 lutego można składać wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego.

Zachęcamy do składania zgłoszenia za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Gliwicach, elektronicznie na adres  e-mailowy: promocja@starostwo.gliwice.pl lub do skrzynki podawczej znajdującej się w wiatrołapie przed wejściem do budynku Starostwa.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.

Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego. Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.

Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce NAGRODA BENE MERITUS. Tam też zamieszczony jest spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody.

info: starostwo.gliwice.pl