Powiat Gliwicki: Kto zdobędzie w tym roku statuetkę Bene Meritus?

0
462
Powiat Gliwicki: Kto zdobędzie w tym roku statuetkę Bene Meritus?
 
Do końca lutego br. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej nagrody Bene Meritus. Na wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego czekamy w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach (można je składać osobiście lub drogą pocztową).
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.
Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego.
Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.
Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek oraz klauzule informacyjne RODO dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce NAGRODA BENE MERITUS. Tam też można przeczytać spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody.
Zapraszamy – można zgłaszać kandydatów do nagrody w 2023 roku!