Powiat Gliwicki: Jak uzyskać informacje o nieruchomościach na terenie powiatu gliwickiego?

0
484

Powiat Gliwicki

Jak uzyskać informacje o nieruchomościach na terenie powiatu gliwickiego?
#powiatgliwicki

W bardzo prosty sposób! Od ponad dekady działa bowiem w naszym urzędzie system informacji przestrzennej, przy pomocy którego w łatwy, intuicyjny, ogólnodostępny sposób można uzyskać podstawowe informacje o nieruchomościach oraz sprawdzić strukturę własności działek i budynków na terenie powiatu gliwickiego.
Krótka „Instrukcja obsługi”:
wchodzimy na stronę www.powiatgliwicki.pl , znajdujemy zakładkę WebEwid – Powiatowy System Informacji Przestrzennej, po kliknięciu zostajemy przekierowani do Systemu e-Usług Publicznych i przechodzimy na kafelek Portal Mapowy (pozostałe zakładki dedykowane są konkretnym grupom np. geodetom i trzeba mieć hasło dostępu, aby z nich skorzystać). W Portalu Mapowym mamy łatwą przeglądarkę, jest także instrukcja obsługi pomocna w zrozumieniu nawigacji po portalu. Konkretną nieruchomość możemy znaleźć np. po numerze działki lub po adresie. Klikając w poszczególne zakładki otrzymamy ogólnodostępne dane niepodlegające opłacie oraz ochronie.
– Nie trzeba się bać poruszania po portalu mapowym. Można wręcz „bawić się”, klikając do różnych dostępów nakładek, czy zasobów mapowych: mapy ewidencyjnej, czy mapy zasadniczej. Nie otrzymamy zastrzeżonych informacji np. o prywatnych właścicielach nieruchomości, ale sprawdzimy np. czy działka należy do osoby prywatnej, Skarbu Państwa czy np. gminy. Możemy również sprawdzić przebieg poszczególnych sieci uzbrojenia terenu np. gazowej, kanalizacyjnej czy wodociągowej – informuje Zbigniew Solarski, naczelnik Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
System ma bardzo wiele funkcjonalności np. podegrania ortofotomapy danego terenu z różnych okresów czasowych, czy sprawdzenia sposobów użytkowania gruntów, jak również klasy gleb na terenie naszego powiatu. Istnieje również możliwość ezobaczenia zewnętrznych serwisów mapowych np. mapy topograficznej, zasobów terenów górniczych, czy np. rezerwatów przyrody.
Z Systemu WebEwidu od dawna korzystają projektanci, geodeci, przedstawiciele branż, komornicy czy rzeczoznawcy majątkowi, ale też mieszkańcy naszego powiatu znają ten portal i wiedzą, jak z niego korzystać. Pozostałych zapraszamy do zapoznania się z jego możliwościami!