Piękne pokazy można było zobaczyć podczas II Ogólnopolskiego Turnieju Musztry dla Klas Mundurowych, który odbył się 27 marca w hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach. Wielki sukces w zawodach odnieśli uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

Impreza po raz drugi została zorganizowana przez powiatową szkołę ponadpodstawową – Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Jak podkreśla dyrektor placówki Edyta Mierzwa, turniej miał na celu pokazanie dorobku klas mundurowych, tego jak funkcjonują, ale również rozwijanie postaw patriotycznych, szacunku do polskich tradycji wojskowych.

W zawodach wzięło udział 7 drużyn – wystartowali w nich uczniowie z Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Knurowa, Łazisk Górnych, Pyskowic i Zabrza. Na ich przebieg złożyły się dwie konkurencje. Pierwsza była obowiązkowa i obejmowała musztrę indywidualną i zespołową. Druga konkurencja miała charakter nieobowiązkowy – w niej chętni uczestnicy prezentowali musztrę paradną. Podczas konkurencji obowiązkowych zostali wyłonieni zwycięzcy w następujących kategoriach: najlepsza drużyna, najlepszy dowódca drużyny, najlepszy kadet, najlepsza kadetka.

Na podium wielokrotnie stawali uczniowie z powiatowych szkół. Świetnie wypadła młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie: Paulina Swierze zajęła drugie miejsce w kategorii „Najlepsza kadetka”, Patryk Kowaliszyn – trzecie miejsce w kategorii „Najlepszy dowódca”, cała reprezentacja szkoły zdobyła drugie miejsce w kategorii „Musztra zespołowa” i zwyciężyła w kategorii „Musztra paradna”. Bardzo dobrze zaprezentowali się także uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach: Patryk Wiechoczek zajął drugie miejsce w kategorii „Najlepszy kadet”, Marcelina Górniak – trzecie w „Najlepsza kadetka”, Dominik Maślanka – drugie w „Najlepszy dowódca”, zwycięstwo szkoła odniosła w musztrze zespołowej, zaś w paradnej – zajęła trzecie miejsce.

Młodzieży i jej opiekunom tego dnia towarzyszyli goście, m.in.: poseł na Sejm RP Paweł Kobyliński, starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, burmistrz Pyskowic Adam Wójcik. Obecni byli również przedstawiciele Rady Miasta Pyskowice, służb mundurowych, gliwickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, MOKiS-u.

Współorganizatorami II Ogólnopolskiego Turnieju Musztry dla Klas Mundurowych byli: Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach. Imprezę wsparło wielu partnerów, wśród nich byli: Powiat Gliwicki, Samorząd Miasta Pyskowice, 13. Śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Patronat honorowy nad turniejem sprawowali: poseł na Sejm RP Paweł Kobyliński, starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz burmistrz Miasta Pyskowice Adam Wójcik.

Oto pełna lista zwycięzców:
NAJLEPSZY KADET
I miejsce: Mikołaj Ogaza – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych Gliwice – KLASA WOJSKOWA
II miejsce: Patryk Wiechoczek – Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
III miejsce: Hubert Mróz – III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Dąbrowie Górniczej – KLASA WOJSKOWA
NAJLEPSZA KADETKA
I miejsce: Wiktoria Janik – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych Gliwice – KLASA WOJSKOWA
II miejsce: Paulina Swierze – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
III miejsce: Marcelina Górniak – Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
NAJLEPSZY DOWÓDCA
I miejsce: Jan Świercz – III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Dąbrowie Górniczej – KLASA WOJSKOWA
II miejsce: Dominik Maślanka – Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
III miejsce: Patryk Kowaliszyn – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
MUSZTRA ZESPOŁOWA
I miejsce: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
II miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
III miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych Gliwice – KLASA WOJSKOWA
MUSZTRA PARADNA
I miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
II miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych Gliwice – KLASA WOJSKOWA
III miejsce: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Info: starostwo.gliwice.pl