Kilka dużych i wyczekiwanych przez kierowców inwestycji drogowych prowadzonych jest obecnie na terenie powiatu gliwickiego, a kolejne rozpoczną się już niebawem.

Największa z nich to przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie. Inwestycja ta planowana była już kilka lat temu, jednak na przeszkodzie stanęła trwająca w tym rejonie eksploatacja górnicza. Teraz, gdy teren już się uspokoił, można rozpocząć prace. Przebudowa, kosztująca ogółem blisko 5,3 mln zł, sfinansowana zostanie z kilku źródeł. Z budżetu Województwa Śląskiego pochodzi ponad 3,8 mln zł, a ponadto Powiat Gliwicki pozyskał na ten cel blisko 619 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałymi kosztami podzielą się solidarnie Powiat Gliwicki i Gmina Knurów. W tym newralgicznym punkcie Szczygłowic – z racji dojazdu do kopalni – powstanie przyjazne dla kierowców rondo. Prace prowadzone tu będą bez zamykania ruchu drogowego. W części powiatowej ich zakończenie planowane jest na 15 listopada  br., natomiast w wojewódzkiej potrwają do czerwca 2020 r. Prowadzi je – wyłoniona w przetargu rozpisanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – Firma Usługowo-Budowlana FIL-BUD Zbigniew Ziarkowski z Katowic.

Drugą wyczekiwaną inwestycją jest rozbudowa skrzyżowania dwóch dróg  powiatowych (Nr 2927S i 2916S) w Żernicy. Kierowcy musieli się tu borykać z dużym nachyleniem ulicy prowadzącej na cmentarz i słabą widocznością, co zmieni się po rozbudowie skrzyżowania. I na tę inwestycję Powiat Gliwicki pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości blisko 455 tys. zł. Gmina Pilchowice wsparła ją kwotą niemal 319 tys. zł. Całość kosztów oszacowano na ponad 1,3 mln zł. Prace już się rozpoczęły, a mają się zakończyć 1 września br. Ich wykonawcą jest Firma Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z Boronowa.  Roboty prowadzone są dodatkowo  pod nadzorem archeologicznym, bowiem w tym rejonie można liczyć się z natrafieniem pod ziemią na pozostałości po osadach mieszkalnych z minionych wieków, na co zarządcy drogi zwrócił uwagę konserwator zabytków.

Pozyskanie dofinansowania umożliwiło także przyśpieszenie od dawna planowanej przebudowy zniszczonego mostu w Dąbrówce (gm. Wielowieś). Znajduje się on w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S, prowadzącej m.in. do polany Hubertus, gdzie co roku we wrześniu odbywają się obchody tzw. Śląskiego Katynia. Powiat Gliwicki otrzymał na tę inwestycję – o całkowitej wartości blisko 886 tys. zł – dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy subwencji  ogólnej  wynoszące niemal 345 tys. zł. Dodatkowo Gmina Wielowieś wsparła to zadanie kwotą 50 tys. zł. Zakończenie robót zaplanowano na koniec października  br. Wykonawca prac to konsorcjum firm, którego liderem jest Firma  AGAL z Rybnika.

Kierowców ucieszy też zapewne remont 1,3 km bardzo zniszczonej nawierzchni drogi powiatowej Nr 2931S między Wilczą i Kuźnią Nieborowską w gm. Pilchowice. Szacowany koszt zadania to kwota 750 tys. zł, z czego 195 tys. zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez Powiat Gliwicki z budżetu Województwa Śląskiego w ramach budowy i modernizacji dróg, które stanowią dojazd do gruntów rolnych. Prace mają być zakończone do 15 października br.

– Wszystkie dotacje, które pozyskaliśmy na te inwestycje drogowe pochodzą z funduszy będących w gestii samorządu Województwa Śląskiego – podkreśla wicestarosta Adam Wojtowicz. – Bardzo dziękujemy za to wsparcie, bowiem na remonty i modernizację dróg potrzebne są ogromne środki, przekraczające możliwości budżetowe naszego powiatu. Ogromne podziękowania należą się także gminom, które współfinansują przedsięwzięcia realizowane w ramach tzw. Inicjatywy Samorządowej. Wszystkie te środki umożliwiają wykonanie większej ilości remontów, niż byłoby to osiągalne tylko przy wykorzystaniu finansów powiatu.

Niestety kierowcy mieli też ostatnio powody do narzekań. Nie zadawalało ich tempo i jakość prac przy wykaszaniu traw na poboczach dróg. Jak wyjaśnia Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, zawinił wykonawca, któremu zostały one zlecone. W tym roku trawy będą wykaszane jeszcze dwukrotnie – pod koniec lipca i z początkiem września. Wykonująca je firma obiecała poprawę, więc trzeba wierzyć, że nie będzie już z tym kłopotów.

Info: starostwo.gliwice.pl