Powiat Gliwicki: Czeki z „Polskiego Ładu”

0
861

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Gliwicach posłowie na Sejm RP, Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz przekazali samorządowcom z powiatu gliwickiego promesy z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych.

– Bardzo sobie cenimy współpracę z samorządami powiatu gliwickiego. Uruchomienie tak dużego programu, jakim jest „Polski Ład” wymagało dużej pracy organizacyjnej i legislacyjnej. Przekazujemy włodarzom symboliczne czeki, za którymi pójdą środki na realizację konkretnych celów. Duża praca przed wami, bo trzeba będzie projekty zrealizować i rozliczyć. To jest pierwszy nabór, za nim będą kolejne. Mamy nadzieję, że większość włodarzy jest zadowolona z otrzymanych środków, choć może chcielibyśmy, aby było ich jeszcze więcej – zgodnie mówili Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz, posłowie na Sejm RP.

Przypomnijmy, że Powiatowi Gliwickiemu przyznano 6,3 mln zł na termomodernizację Domów Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Spore kwoty otrzymały także gminy powiatu gliwickiego. Gmina Gierałtowice dostała 4,3 mln zł na budowę dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtowice.

Knurów otrzymał 22,1 mln zł na odwodnienie w rejonach osiedli Wojska Polskiego I i Wojska Polskiego II, gmina Pilchowice blisko 10,9 mln na dwa zadania – przebudowę dróg gminnych w Stanicy, Leboszowicach i Żernicy oraz na budowę przedszkola w Stanicy. Pyskowice – blisko 4,7 mln zł na przebudowę ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza i ponad 7,3 mln zł na termomodernizację SP nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera. Rudziniec wzbogaci się o 8,55 mln na modernizację stacji uzdatniania wody w Niewieszy oraz wymianę rur wodociągowych. Sośnicowice otrzymały 9,5 mln zł na budowę drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową.

Toszek dostał 1,35 mln zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pniowie, a Wielowieś w sumie 9,8 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dąbrówce oraz na budowę żłobka i domu dziennego pobytu w Wielowsi.

– Cieszę się, że do powiatu gliwickiego trafia naprawdę sporo pieniędzy na ściśle określone zadania. Wielu naszych mieszkańców ma przeświadczenie, że my te środki możemy wykorzystać na inne cele, niż te, im przypisane. Niestety, tak nie jest i pieniądze muszą zostać wydane na realizację konkretnych zadań – dodał Waldemar Dombek, starosta gliwicki.

Info: Powiat Gliwicki