NewsyRegionStarostwo Gliwice

Powiat Gliwice: UROCZYSTE OTWARCIE ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI W LEŚNICTWIE OSTROPA

UROCZYSTE OTWARCIE ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI W LEŚNICTWIE OSTROPA

W piątek 21 maja na terenie Leśnictwa Ostropa w Nadleśnictwie Rudziniec, odbyło się uroczyste otwarcie obiektu retencyjnego, zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. W uroczystości wziął udział Starosta Gliwicki Waldemar Dombek.
Inwestycja o nazwie: „Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 2 zbiorników suchych oraz 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa” została otwarta także w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Józefa Kubicy, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Beaty Białowąs, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Pana Damiana Siebera, Burmistrza Miasta Sośnicowice, Pana Leszka Kołodzieja oraz Gospodarza terenu – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Pana Wiesława Kucharskiego. Na uroczystość przybyli także inni znamienici goście.

Licznie przybyli goście mieli okazję podziwiać uroczyście otwierany obiekt przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie, która podkreślała piękno odbijającej się w tafli wody przyrody. Niezwykle ciekawym punktem uroczystości był pokaz wodowania łodzi ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzińcu, której zakup był możliwy dzięki pomocy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Józefa Kubicy.

Celem nowopowstałego projektu było wzmocnienie odporności ekosystemu leśnego na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez wzrost potencjału magazynowania wody, a także zapobieganie powstawaniu i minimalizacja negatywnych skutków powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez zahamowanie odpływu wód pochodzących z opadów. Powstałe w efekcie „oczka wodne” korzystnie oddziaływujące na mikroklimat, sprzyjać będą tworzeniu się rosy i mgieł, co przyczyni się do wzrostu wilgotności powietrza i ściółki, obniżając tym samym zagrożenie pożarowe. Tereny wokół rezerwuarów wodnych są przyjaznym środowiskiem do rozwoju cennej przyrodniczo fauny i flory, wzbogacającej różnorodność biologiczną otoczenia. Nie bez znaczenia jest funkcja krajobrazowa powstałych zbiorników. Nieduże oczka wodne w lesie, urozmaicając krajobraz, cieszą oko korzystających z uroków lasu turystów.

Łączna objętość zbiorników to ponad 35 000 m3.
Wartość całego projektu to niemal 2 000 000 zł netto.
Prace prowadzone były od września 2020 r. do kwietnia 2021 r.

info: powiat Gliwice