Postój sieci ciepłowniczej na osiedlu Wojska Polskiego II.

W związku z napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi remontu sieci ciepłowniczej skontaktowaliśmy się Zakładem Cieplnym w Knurowie. Tak jak mieszkańcy zostali poinformowani
na ulotkach informacyjnych utrudnienia mają potrwać do 11 czerwca. Skutki i niedogodności będą minimalizowane w trakcie remontu. Zakład Cieplny chce dołożyć wszelkich starań aby przeprowadzić remont zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.