• integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi i problemami neurologicznymi w Centrum Terapii Dziecięcej TĘCZA,
  • fizykoterapii i kinezyterapii dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) w Centrum Rehabilitacji PATION,

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza z odpowiednimi załącznikami: orzeczenia lekarskiego/ orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia wydanego przez odpowiedniego specjalistę.

W przypadku dzieci autystycznych dodatkowym atutem będzie dokument skierowania na WWR.

Przy dużej ilości zgłoszeń będzie brana pod uwagę informacja, czy dana rodzina korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dokumenty można składać do dnia 24.04.2018 r. w Biurze Oddziału Rejonowego PCK
w Knurowie przy ul. Wilsona 10.

Złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem rehabilitacji.

Info: Polski Czerwony Krzyż Knurów