Globalna awaria systemu bankowego PKO BP.

W całym kraju występują problemy z logowaniem się do systemu bankowości elektronicznej banku PKO bp oraz z wypłatą gotówki z banomatów.

Kłopoty NIE POWINNY występować w przypadku płacenia kartą.

??