Policja: Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

0
135

Od 13 lat realizowana jest wspólna kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której celem jest bezpieczeństwo gospodarcze obywateli. Dzięki wspólnym działaniom Policji i Związku Banków Polskich, liczba zastrzeganych dokumentów tożsamości regularnie wzrasta. W czasie trwania wspólnego projektu udaremniono prawie 98 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,2 miliarda złotych. Chroń swoje dane i pieniądze! Utraciłeś dokument – zastrzeż go w banku.

Jak ważna jest to współpraca i kampania pokazują dane statystyczne opublikowane w 47. Raporcie o dokumentach infoDOK z października 2021 r., zmieszczonego na stronie internetowej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Tylko w III kwartale 2021 r. na terenie całego kraju zablokowano ponad 2,3 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę ponad 85 milionów złotych. Liczba odnotowanych przypadków, w których przestępcy chcieli wykorzystać kradzioną tożsamość osiągnęła tym samym najwyższy poziom od 2009 r. Przez 13 lat trwania wspólnej kampanii udaremniono prawie 98 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,2 miliarda złotych. Kradzione lub zgubione dokumenty wykorzystywane są m.in. do wyłudzeń kredytów, kradzieży przedmiotów zakupionych z odroczonym terminem płatności lub pobranych z wypożyczalni oraz zawierania umów najmu w celu kradzieży wyposażenia.

Związek Banków Polskich prowadzi system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  • Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków). Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ. Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można również skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  • Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
  • Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Pamiętajmy, że dokumentem potwierdzającym nasza tożsamości jest nie tylko dowód osobisty. Do najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się:

  • dowód osobisty;
  • paszport;
  • prawo jazdy;
  • książeczka żeglarska;
  • książeczka wojskowa;
  • karta pobytu.

Zastrzegać należy także:

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo gospodarcze. Utraciłeś dokumenty czy tez kartę płatniczą. Natychmiast zastrzeż ja w banku. Więcej na temat Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajdą Państwo pod adresem: www.DokumentyZastrzezone.pl

Na zdjęciu plakat promujący akcję zastrzegania dokumentów.