Policja: Kierowco – trzymaj się prawego pasa!

0
668

Kierowco – trzymaj się prawego pasa!

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Zobowiązuje to kierowców do jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, co wynika z art. 16 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Jak wygląda praktyka?

Na drogach prowadzone są akcyjne działania „Trzymaj się prawego pasa”. Ich celem jest ograniczenie nieprawidłowego zachowania kierujących na drogach oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci zwracają uwagę przede wszystkim na kierowców tamujących i utrudniających ruch, jadących lewym pasem ruchu, pomimo tego, że prawy pas jest wolny.
Niejednokrotnie na głównych arteriach Gliwic można się spotkać z sytuacją, w której kierujący pojazdami korzystają z lewego pasa pomimo faktu, że prawy pas jest wolny lub tamują i utrudniają ruch, poruszając się lewym pasem zbyt wolno. Takie sytuacje sprawiają, że ruch drogowy nie odbywa się w sposób płynny, nierzadko utrudnia pojazdom uprzywilejowanym szybki dojazd do miejsca, gdzie potrzebna jest ich pomoc, jak również skłania pozostałych kierujących do podejmowania manewru wyprzedzania z prawej strony. Jednym z głównych zadań policyjnych akcji „Trzymaj się prawego pasa” jest przypominanie i uświadamianie kierującym, że wskazane powyżej zachowanie stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.
O obowiązujących przepisach w materiale filmowym opowiada młodszy aspirant Szymon Kołodziej z gliwickiej drogówki, który wielu uczniom gliwickich szkól i przedszkoli znany jest z Minikomisariatu  – Film Facebook Minikomisariat

Przypominamy kierującym terść artykułu 16 Ustawy Prawo i Ruchu Drogowym

Art.  16.  [Obowiązki kierującego pojazdem]
1.
Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2.
Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.
3.
Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.
4.
Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.
5.
Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.
6.
Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.
7.
Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

info: policja