Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii oraz pracami na infrastrukturze wodociągowej realizowanymi przez zewnętrznego inwestora w dniu 1 lipca 2019 (poniedziałek), w godzinach 7:00 – 14:00, wystąpi przerwa w dostawie wody w sołectwie Pilchowice dla mieszkańców następujących ulic:

 • Szkolna, 
 • Majowa,
 • Górnicza,
 • Podgórna,
 • Piaskowa,
 • Akacjowa,
 • Wielopole,
 • Leśna,
 • Dębowa

oraz częściowo

 • Rynek – numery nieparzyste od 13 do 19c,
 • Leboszowska numery nieparzyste od 7 do 61c,
  numery parzyste od 2 do 30a

Prosimy o zmagazynowanie wody na czas przerwy. W miarę możliwości przerwa ulegnie skróceniu.

Za utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy.

Info: Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

Suchejcie ludkowie, momy mało, ale fest szpetno awaria na rubyj rule i skiż tego muszymy woda we pyndziałek zaczimać. Kaj ta woda niy poleci to mocie wytuplikowane niży, we poście „pepeka”, bo trocha tych ulic je. Zrobili tyż tako mapka kaj to widać. A jak już momy ta woda zastawiono, to przi jednym marasie podepnie sie tyż taki mały lajtung, coby dwa razy wody przi tych hicach niy zaczimować.
Jak Wos to pocieszy, to u mie na Wielimpolu tyż niy poleci, i skiż tego już rano nałapia do kibli, misków i Wom to samo radza. 🙂

I jak zawsze fest Wos prosza cobyście dowali znać somsiodom a znajomym że wody nie bydzie, a nojbardzij tym co niy majom neca, fejsbuka a inkszych gupot.
Kartki tyż bydom wywiyszone, nale zawsze jakiś mamlas sie znajdzie co kartek niy czyto, a ponym wajo że „łon niy wiedzioł że wody niy bydzie, kartki niy czytoł, neca niy mo, a we kościele boł we Stonicy i tam nic ło braku wody niy godali”. 😉

Pyrsk, dobryj soboty a niydziele Wom przaja!

info: Krzysztof Waniczek