Pilchowice: Zmiany personalne w pilchowickich instytucjach.

0
1102
Szanowni Mieszkańcy gminy Pilchowice!
Ważne zmiany personalne, o których powinniście wiedzieć.
informuje Wójt Gminy Pilchowice – Maciej Gogulla
 
Szczegóły
Podczas kończących się wakacji doszło w naszej gminie do zmian personalnych na kluczowych stanowiskach. Wymagają one wyjaśnień z mojej strony tak, aby dysponowali Państwo kompletną wiedzą w tym zakresie.
W czerwcu bieżącego roku świętowaliśmy dziesięciolecie naszej gminnej spółki – Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp z oo. Tak się pięknie złożyło, że jubileusz ten zbiegł się w czasie z zakończeniem jednej z największych i zarazem najważniejszych inwestycji w historii naszej gminy – oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków na oś. Piaski w Pilchowicach.
 
Niejako przy tej okazji nowy rozdział w swym życiu zawodowym postanowił otworzyć dotychczasowy prezes naszej spółki – Adam Ciekański. Nasz pilchowicki grunt okazał się w tym przypadku kuźnią talentów, od lipca b.r. Adam Ciekański objął bowiem funkcję Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach – największej komunalnej spółki miasta Gliwice. Dziękujemy Panu Prezesowi za te wszystkie lata pracy na rzecz pilchowickiej społeczności, a na nowym stanowisku życzymy samych sukcesów i trafnych decyzji.
 
W tym stanie rzeczy, po bardzo głębokiej analizie, postanowiłem rekomendować radzie nadzorczej naszej spółki powołanie na stanowisko prezesa Agata Mosiądz-Kramorz. Pani prezes będzie pełnić tę funkcję od września b.r. Jak Państwo zapewne wiedzą Pani Mosiądz-Kramorz przez ostatnie 6 lat była Przewodniczącą Rady Gminy Pilchowice, jest osobą z ogromnym samorządowym kilkunastoletnim doświadczeniem oraz wszechstronnym wykształceniem w dziedzinie samorządu, finansów i zarządzania.
Wybór ten pociągnął za sobą kolejne konsekwencje. W związku z faktem, iż radny nie może być członkiem władz zarządzających spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, Pani Mosiądz-Kramorz 19 sierpnia br., na sesji Rady Gminy Pilchowice, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej rady, jednocześnie wystąpi do komisarza wyborczego z wnioskiem o zrzeczenie się mandatu radnej. To z kolei wiązało się z koniecznością wyboru „nowego” Przewodniczącego Rady Gminy Pilchowice, którym jednogłośną decyzją rady wybrany został wiceprzewodniczący Krzisztof Waniczek. Jego dotychczasową funkcję objęła radna Genowefa Suchecka.
 
Skład osobowy Rady Gminy Pilchowice musi zostać uzupełniony, dlatego też, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, w Pilchowicach, w okręgu głosowania Nr 6 obejmującym ulice: Damrota, Dworcową, Dolną Wieś, Jasną, Pogodną, Promienną, Rolników, Sadową, Słoneczną, Spokojną i Tęczową, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające, które ogłosi Wojewoda.
 
Zmiany personalne objęły również sam urząd gminy. Z dniem 30 lipca b.r. rezygnację z funkcji skarbnika gminy, przechodząc do sektora prywatnego, złożyła Barbara Fojcik. Na mój wniosek, na sesji 18 sierpnia Rada Gminy na stanowisko skarbnika powołała Mateusz Tkocz, który w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, na stanowisku zastępcy wójta, zastępował przebywającą na urlopie macierzyńskim Aleksandrę Skwarę. Mateusz Tkocz swą nową funkcję będzie sprawował od 1 września, natomiast 2 listopada, po urlopie macierzyńskim na stanowisko zastępcy wójta powraca Aleksandra Skwara. Tym samym domknięty zostanie proces zmian personalnych na tych ważnych, w procesie zarządzania gminą, stanowiskach.
 
 
 
info: Maciej Gogulla fb