Pilchowice/Żernica: World’s Largest Lesson – Największa Lekcja Świata

0
270
Żernica:
W dniu 19 listopada 6 klas z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żernicy, wzięło udział w międzynarodowym projekcie World’s Largest Lesson – Największej Lekcji Świata.
 
Projekt ten ma na celu poszerzenie wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Dla wszystkich szkół podstawowych tematem lekcji było omówienie celu 13, czyli Działanie w Dziedzinie Klimatu.
Każda klasa biorąca udział w projekcie miała przeprowadzone warsztaty w trybie zdalnym, podczas których odbywały się dyskusje na temat zmian klimatycznych zachodzących na świecie oraz jak można temu zaradzić. Każda lekcja prowadzona była przez dwóch wolontariuszy z międzynarodowej organizacji studencko – młodzieżowej AIESEC , którzy przygotowali dla uczniów prezentacje, quizy i zadania. W naszej szkole udział w projekcie wzięły klasy 3a i 5b z panią Moniką Hoinkis, klasa 4c z panią Aleksandrą Grzegorzek, klasa 5 a z panią Agatą Koreptą, klasa 6 z panią Justyną Kozubek oraz klasa 8a z panią Mirandą Dudą. Mamy nadzieję, że udział w projekcie zwiększył świadomość uczniów na temat bieżących problemów i potrzeb społeczności.