Zakończyły się wrześniowe zebrania wiejskie, na których mieszkańcy podejmowali decyzję o tym na jaki cel w przyszłym roku chcą wydatkować środki funduszu sołeckiego.

Moc dobrych pomysłów pozwala twierdzić, że środki te będą we właściwy sposób spożytkowane.

Zaplanowane przedsięwzięcia głównie dotyczyły działań inwestycyjnych, ale nie zapomniano również o przeznaczeniu części funduszu na organizację spotkań społeczno – kulturalnych, a to za przyczyną tego, iż Gmina Pilchowice dba o tradycje i każde sołectwo je pielęgnuje, organizując m.in. dożynki i festyny dla mieszkańców.

Info: pilchowice.pl