Pilchowice: XI Bieg Damrota

0
451

Pilchowice:

Tradycyjnie przed zawodami delegacja samorządu składa kwiaty💐 na grobie ks. Konstantego Damrota, który spędził w Pilchowicach ostatnie lata życia. Kilka lat temu pięknie odnowiono nagrobek, który znajduje się na dawnym cmentarzu przyklasztornym.

Więcej o księdzu Konstantym Damrocie https://www.youtube.com/watch?v=wKZML3hClT4&t=350s oraz http://www.historiapilchowice.pl/wp-content/uploads/2020/07/2020_03_www.pdf

zapisy na XI BIEG DAMROTA
https://competitions.timekeeper.pl/xi-bieg-im-ksiedza-konstantego-damrota

info: Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach