Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji p.n.:

  • „Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pilchowice” Zadanie nr 3: Remont drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Pilchowicach. Fundusz sołecki Pilchowice – Remont ciągu pieszo-jezdnego w Pilchowicach
  • „Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pilchowice” Zadanie nr 4: Remont drogi wewnętrznej – dojazd do bloku przy ul. Górniczej w Żernicy

od dnia 4 kwietnia 2018 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na w/w odcinku drogi. Jednocześnie przepraszamy wszystkich mieszkańców za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość oraz dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu drogowego.

Info: pilchowice.pl