Pilchowice: Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu „Bene Meritus”

0
778

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu „Bene Meritus”

„Bene Meritus” (z łac. dobrze zasłużony) to nagroda corocznie przyznawana przez Radę Powiatu Gliwickiego osobom, stowarzyszeniom i instytucjom, które najlepiej przysłużyły się społeczności powiatu gliwickiego.

W tym roku laureatami zostali także: Małgorzata Jendrysik ze Świbia (gmina Wielowieś) oraz Koło Gospodyń Wiejskich przy Kółku Rolniczym w Gierałtowicach.

info: Gmina Pilchowice