Pilchowice: Stop Przemocy…

0
1395

Pilchowice:

Stop Przemocy…

Mieszkańcy Pilchowic spotkali się na terenie Targowiska, aby zaprotestować przeciwko…

Przemocy i Agresji. Zarówno w realnym świecie, internecie, w debacie publicznej.

Organizatorem zgromadzenia było Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – Anna Surdel.