W ogłoszonym na 16 stycznia 2019 trzecim przetargu, pojazd specjalny Ochotniczej Straży Pożarnej z Pilchowic znalazł nowego nabywcę.

Kolejne przetargi które opiewały na kwoty 15.000, 12.000 zł nie przyniosły spodziewanego rezultatu w formie sprzedaży. Dlatego też został ogłoszony 3 przetarg, w którym kwota sprzedaży ustalona została w wysokości 9.000 zł.

 Do przetargu dopuszczono 2 uczestników, którzy spełnili warunki przetargowe i w terminie wpłacili na konto urzędu ustalone wadium.

Cena za jaką sprzedano pojazd to 9.090,00 zł

Firmie PUH Dariusz Kaizar z Czechowic-Dziedzic.

 

 

Gmina Pilchowice: Oferta sprzedaży STARA 266 z wyposażenia OSP