Gmina PilchowiceInformacjePilchowiceRegion

Pilchowice: Podsumowanie kończącego się 2023 roku

Bardzo dziękuję całej drużynie Gmina Pilchowice: radnym, sołtysom i radom sołeckim, wszystkim organizacjom pozarządowym, jednostkom oświatowym, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, PPK Sp. z o.o., przedsiębiorcom.

W sposób szczególny dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Gminy Pilchowice jak również wszystkim Państwu, mieszkańcom naszej Gminy za wszystkie słowa wsparcia, ale również za te krytyczne głosy, które pozwalają twardo stąpać po ziemi.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku!

Info: Maciej Gogulla FB