Kultura i rozrywkaNewsyPilchowice

Pilchowice: PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY.

PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY.

W poniedziałek 20 maja odbyła się debata z udziałem funkcjonariuszy  Działu Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach- st. sierżanta Mateusza Piórkowskiego, sierżant Sabiny Kranc, oraz dzielnicowego młodszego aspiranta Bartlomieja Ulmy. Podczas konferencji przedstawiono dane statystyczne zaistniałych wykroczeń zarówno dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także innych naruszeń prawa.

Zgodnie z tabelą która została przedstawiona podczas prezentacji; Spożycia alkoholu w gminie Pilchowice w miejscach niedozwolonych, w miesiącach od I-IV 2018 nie odnotowano, w tym samym okresie roku 2019 odnotowano 1 wykroczenie. Zakłócenie ładu i porządku publicznego w miesiącach od I-IV 2018 1 wykroczenie i analogicznie w tym okresie roku 2019 . Kradzież mienia w roku 2018 I-IV 3 wykroczenia, zaś  w roku 2019 nastąpił niestety wzrost tego zjawiska i wynosi 6 kradzieży na przestrzeni miesięcy I-IV. Aktów wandalizmu w roku 2018 za okres od I-IV zanotowano 2. W tym samym okresie roku 2019 odnotowano jedno tego typu wykroczenie. Przestępstw kryminalnych odnotowano 23 na terenie gminy Pilchowice, w miesiącach I-IV w roku bieżącym. Interwencji domowych odnotowano w tym samym czasie 40, o 6 mniej aniżeli w tym samym okresie w roku ubiegłym. (wybrane fragmenty obszernej relacji multimedialnej).

Podczas spotkania z mieszkańcami funkcjonariusze policji wiele miejsca poświęcili bezpieczeństwu ruchu drogowego na ternie pilchowickiej gminy, temat ten był szeroko omówiony przez sierżant Sabinę Kranc. Wielokrotnie podkreślano nagminne przekraczanie prędkości głównie na terenie Nieborowic.

O tym jak nie dać się nabrać dzisiejszym oszustom tłumaczył dzielnicowy młodszy aspirant Bartłomiej Ulma,  w swojej wypowiedzi wielokrotnie prosił także, aby traktować poważnie znaki zakazu parkowania, (problem i znak czasu można by powiedzieć, ponieważ z brakiem odpowiednich miejsc parkingowych zmagają się dziś chyba wszystkie polskie i te małe i te duże miejscowości).

Ważnym punktem programu poniedziałkowej konferencji była debata, o którą prosił st. sierżant Piórkowski, podczas której mieszkańcy odpowiadali jak widzą pracę policji. Co należałoby zmienić, jakich zmian oczekują mieszkańcy na terenie gminy aby było bezpieczniej. Proszono także o rzetelną ocenę, jak widzą mieszkańcy pracę Policji, w myśl hasła podanego na samym początku debaty ; „Czy czujesz się bezpiecznie w swoim otoczeniu”.  W dyskusji zabrali głos mieszkańcy, a szeroko na ten temat wypowiadał się sołtys Pilchowic Józef Nierychło. Spotkanie prowadzili prezes Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom – Anna Surdel oraz st. sierżant Mateusz Piórkowski.

Tym razem 100 lat odśpiewano panu Stanisławowi Rychlewskiemu z okazji imienin. Wszystkiego najlepszego panie Stanisławie.

materiał: Tadeusz Puchałka