Pilchowice: Obiekt przy Górniczej 35 do generalnej przebudowy!

0
674

W piątkowy poranek przedstawiciele zarządu klubu LKS Naprzód Żernica: Prezes Grzegorz Szkółka i skarbnik Marcin Karcewicz spotkali się w urzędzie Gminy Pilchowice z wójtem Maciejem Gogulla, zastępcą wójta Mateusz Tkocz oraz opiekunem w gminie Ela Wymysło w celu omówienia kierunków i harmonogramu długo wyczekiwanej w Żernicy przebudowy obiektu przy Górniczej 35.

W trakcie owocnej dyskusji ustalono, iż jeszcze w tym roku startujemy ze wstępnymi pracami projektowymi, w przyszłym roku rozpoczniemy przebudowę murawy głównego boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a za 2-3 lata planowane jest powstanie nowego wielofunkcyjnego budynku klubowego.

Oprócz planów długookresowych zostały omówione także, bieżące sprawy dot. budowy oświetlenia boiska treningowego, które ma powstać jesienią tego roku, sposobu rozwiązania problemu nawodnienia boisk czy rozwiązania coraz bardziej narastającego problemu parkowania aut przy naszym klubie w trakcie treningów czy meczów.

Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie będziemy mieli więcej okazji na tak owocne spotkania z włodarzami naszej gminy.

Info; LKS Naprzód Żernica