Pilchowice

Pilchowice: Młodzieżowy samorząd już nie tylko szkolny

14 grudnia br. Wójt Gminy Pilchowice spotkał się z przedstawicielami samorządów uczniowskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Pilchowice. Tym sposobem podjęto nową formułę współpracy z młodzieżą Gminy Pilchowice.

Nowe gremium opiniotwórcze młodzieży oparte zostało na samorządach szkolnych wszystkich czterech placówek, które funkcjonują w naszej Gminie.

Przedstawiciele samorządów z racji pełnionej funkcji posiadają mandat do reprezentowania środowisk młodzieżowych naszej gminy, a co za tym idzie wyrażania opinii, składania wniosków i propozycji działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Spotkania z przedstawicielami władz Gminy Pilchowice będą znakomitą okazją do poznania zasad funkcjonowania samorządu lokalnego oraz do realizacji i spełnienia zamierzeń młodego pokolenia.

Już pierwsze spotkanie zainicjowane przez Wójta Gminy Pilchowice wskazuje na dobrą i owocną współpracę.

Info: pilchowice.pl