NewsyPilchowice

Pilchowice: Maciej Gogulla otrzymuje wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok !

” Drodzy Państwo!

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Pilchowice, Państwo Radni z naszych siedmiu sołectw, udzielili mi jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok. Przyjęty został również raport o stanie gminy Pilchowice. Za ogrom pracy i doskonałą jak dotąd współpracę szczerze dziękuję wszystkim Państwu Radnym z Panem Przewodniczącym Krzysztofem Waniczkiem na czele.

Dziękuję Sołtysom i Radnym z rad sołeckich, Dyrektorom oraz Pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, ośrodka kultury, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej oraz Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, licznym organizacjom pozarządowym, kołom i stowarzyszeniom. Dziękuję wszystkim Państwu, Mieszkańcom naszej gminy za zaangażowanie, dobre słowo, ale również słowa krytyki, dzięki którym twardo stąpamy po ziemi. W szczególny sposób dziękuję moim Pracownikom z Urzędu Gminy Pilchowice. Dziękuję za to, że zawsze mogę na Was liczyć.” – czytamy na fb Macieja Gogulli