Maciej Gogulla -Wójt Gminy Pilchowice z wotum zaufania i absolutorium za rok 2018.

Radni jednogłośnie zdecydowali pozytywnie ocenić działania wójta oraz Urzędu Gminy Pilchowice.

Głosowania poprzedzone zostały prezentacją Raportu o stanie Gminy Pilchowice, to nowe element w pracach rady, wprowadzony dopiero od tej kadencji samorządu.

Info: gmina Pilchowice