Pilchowice: Konkurs fotograficzny „Pokolenia”

0
550

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pokolenia”.

Celem konkursu jest uchwycenie w kadrze więzi międzypokoleniowych zarówno w rodzinie jak i wśród znajomych.
Konkurs jest zaadresowany do wszystkich zainteresowanych fotografią.
Przewidziane są 2 kategorie wiekowe:
Kategoria I : uczniowie w wieku do 16 lat
Kategoria II : młodzież i osoby dorosłe

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie mailem na adres annasurdel@o2.pl minimalnie 2 a maksymalnie 4 zdjęć w formacie jpg o dłuższym boku minimum 2800 px.
Do maila musi być dołączony skan wypełnionej i podpisanej ankiety uczestnictwa (wzór załącznik nr 2 do regulaminu) oraz dla osób niepełnoletnich, skan zgody rodziców (wzór załącznik nr 1 do regulaminu).
Dopuszcza się wysłanie pocztą elektroniczną wypełnionych dokumentów.

Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie www.spp.pilchowice.pl

oraz www.gok.pilchowice.pl

Kompletne prace konkursowe należy złożyć do 16 września 2017 r.