Pilchowice: Jest praca !

0
978

Urząd Gminy Pilchowice poszukuje 2 pracowników na stanowiska urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

Więcej na stronie: https://bip.pilchowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8285%3Anabor-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-w-referacie-inwestycji-i-zamowie-publicznych&catid=41%3Aogoszenia-o-naborze&Itemid=155&fbclid=IwAR1y9ZdbGDFXJeeJIDMbHi8M0HASwE2ljn2JzUfAbs0q3IONflATmNMfnJc

Info: pilchowice.pl