Z uwagi na przypadające 12 listopada br. (poniedziałek) święto odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na ten dzień z posesji znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice zostaje przesunięty na 13 listopada br. (wtorek).

W wyniku zaistniałej sytuacji, z przyczyn niezależnych zarówno od Urzędu Gminy Pilchowice jak i firmy KOMART odbiór odpadów przypadając na 13-16 listopada może się przedłużyć do 17 listopada (sobota).

Info: pilchowice.pl