Drodzy mieszkańcy Knurowa!

Zapraszamy na bezpłatne rehabilitacje z zakresu:

– integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi i problemami neurologicznymi w Centrum Terapii Dziecięcej TĘCZA,
– fizykoterapii i kinezyterapii dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) w Centrum Rehabilitacji PATION,
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza z odpowiednimi załącznikami: orzeczenia lekarskiego/ orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia wydanego przez odpowiedniego specjalistę. W przypadku dzieci autystycznych dodatkowym atutem będzie dokument skierowania na WWR. Przy dużej ilości zgłoszeń będzie brana pod uwagę informacja, czy dana rodzina korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokumenty można składać do dnia 10.06.2020 r. w Biurze Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie przy ul. Wilsona 10 lub zdalnie na adres e-mail: knurow@pck.org.pl

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem rehabilitacji. W dniu 12.06.2020r. poinformujemy wszystkie osoby o zakwalifikowaniu do programu.

Uwaga: osoby zakwalifikowane do pomocy będą musiały do dnia 19.06.2020 r. zgłosić się telefonicznie bądź osobiście do dane danego centrum rehabilitacji celem umówienia terminów zajęć !

info: pck knurów