Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie informuje…

0
2445

Od poniedziałku 20 kwietnia zgodnie z zasadami państwowymi i zarządzeniem ks. Arcybiskupa wchodzą w życie nowe przepisy zezwalające na uczestnictwo wiernych podczas Mszy św. Zaleca się, aby pierwszeństwo w nich miały przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2. W przypadku kościoła oznacza to ok. 130 osób z wykorzystaniem chórów i kaplic. Należy przy tym zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa, nie podawania sobie rąk i przyjmowania Komunii na rękę. Inne ograniczenia pozostają bez zmian.

Info: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie