Paniówki: Towarzystwo Przyjaciół Paniówek – Walne Zebranie Członków

0
85

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Paniówek
zwołuje w poniedziałek 20 września br. o godzinie 18.30
w Sołtysówce (ul. Zwycięstwa 44)
sprawozdawczo-wyborcze WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

wg następującego porządku obrad:

1. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności i otwarcie obrad,
2. wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania,
3. sprawozdanie Zarządu za 2020 r. i udzielenie absolutorium,
4. podjęcie uchwały w zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
5. wybór Zarządu,
6. wybór Komisji Rewizyjnej,
7. sprawy bieżące i wolne wnioski,
8. zamknięcie obrad.

Wszystkich Członków oraz osoby zainteresowane działalnością Towarzystwa Przyjaciół Paniówek serdecznie zapraszamy!