Gierałtowice, 24 sierpnia 2018r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice informuje mieszkańców sołectwa Paniówki, że od 3 września 2018r.  w związku z realizacją zadania „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paniówkach ” zmianie ulegnie organizacja ruchu w obrębie ZSP w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 42. Wjazd i wyjazd do budynków szkolnych będzie odbywał się jedynie od ul. Gliwickiej. Dojazd będzie następował od ul. Gliwickiej odcinkiem drogi dwukierunkowej aż do budynku „Starej szkoły”. Wokół budynku „Starej szkoły” wprowadzony zostanie ruch okrężny. Zgodnie z nową organizacją ruchu odcinek drogi od ul. Zwycięstwa zostanie wyłączony z ruchu. Szczegóły zostały przedstawione na załączonym rysunku.

W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności.

Info: gieraltowice.pl