Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego zaprasza na konkurs fotograficzny “Ja i Ojczyzna to jedno”.

Adresat konkursu:

  • uczniowie klas 3 gimnazjum
  • uczniowie klas 7 i 8 SP
  • uczniowie szkół średnich Powiatu Gliwickiego

Cele konkursu:

  • uwrażliwianie na piękno przyrody i zabytków polskiej kultury
  • propagowanie uczuć patriotycznych
  • uczczenie 100-lecia niepodległości Polski
  • rozwijanie pasji i zainteresowań
  • twórcze spędzenie wolnego czasu

Prace konkursowe można przekazywać osobiście w bibliotece szkoły lub nadsyłać pocztą do środy 31 października 2018r. na adres: Biblioteka Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, ul. 1 Maja 21. Z dopiskiem: Konkurs fotograficzny ” Ja i Ojczyzna to jedno”.

Info: zsijp.pl